Đăng ký

Mạng cá cược

S128 sẽ khởi tạo tài khoản mặc định gửi về số điện thoại Quý khách, khi đăng nhập hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu hiện ra 3 dòng từ trên xuống dòng 1 sẽ là mật khẩu công ty cấp, dòng 2 là mật khẩu của bạn, dòng 3 là nhắc lại mật khẩu dòng 2, từ đó về sau sẽ dùng mật khẩu mới này để đăng nhập.
Yêu cầu của mật khẩu phải đủ mạnh và bảo mật tương đương mật khẩu công ty cấp, nghĩa là từ 8 ký tự trở lên, có chữ thường, chữ hoa và chữ số.

ĐƯỜNG GIÂY NÓNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24 GIỜ.
Hỗ trợ 1: (+84) 948248728 (Thành viên)
Hỗ trợ 2: (+84) 948146337 (Đại lý)
Trụ Sở Giao Dịch Trực Tiếp Khách Hàng: Casino Sun City cửa khẩu Bavet – Cambodia (Tiếp giáp với cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài-Tây Ninh).